Privacy beleid bij psychosociale therapeutische begeleiding van Sergei Malkin

Psychosociaal therapeut, Sergei Malkin, ook SM Training & Counseling, statutair gevestigd in Amsterdam, respecteert de privacy van iedere bezoeker van deze website en van ieder cliënt die van onze diensten gebruikmaakt. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij vragen, waarom we deze verzamelen en hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Het gebruik van verzamelde gegevens door therapeut Sergei Malkin

Communicatie
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten en emailadressen bewaren. Dit doen we om op uw vragen tijdig te reageren, uw verzoeken te beantwoorden en de communicatie soepel te laten verlopen. Deze gegevens worden beschermd opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Gebruik van therapeutische diensten
Wanneer u zich voor een intake aanmeldt, vragen wij middels een contactformulier om een e-mail en evt. telefoonnummer. Verder in het proces vragen we een intake formulier in te vullen met persoonsgegevens. SM Training & Counseling houdt persoonsgegevens van cliënten bij conform is de EU wetgeving (AVG).

Voor een goede zorg is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijk verplicht in de Wet Gezondheidsbehandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat door uzelf verstrekte informatie m.b.t. uw persoonsgegevens, persoonlijke levenssfeer, beroepsverleden en gezondheidstoestand, alsook evt. gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en / of behandelingen. We vragen om en bewaren alleen gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Wij dragen zorg om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. We zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als enige die toegang tot de gegevens in uw dossier, ben ik door een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) geboden.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Hiervoor informeren we vooraf en vragen om uw expliciete.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u evt. ontvangt staan de gegevens die wettelijk door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
– uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling
– prestatiecode: 24504 – Behandeling psychosociale therapie
– de kosten van het consult

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of feedback heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: info@goedetherapie.nl
Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Psychosociale therapeut Sergei Malkin