Beroepsvereniging

NVPA
Lid van de NVPA (Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)

Lidnummer: 101590

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten’.

RBCZ
Aangesloten bij RBCZ (HBO register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg). Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Naast de NVPA en RBCZ werk ik ook volgens de Ethische code van Phoenix Opleidingen

Ethische code Phoenix opleidingen
Sedert 1 augustus 1996 is aan Phoenix Opleidingen een Ethische Commissie verbonden. Deze heeft een tweeledig doel:

  1. Het opstellen, publiceren en bewaken van de Ethische Code & Klachtenprocedure;
  2. Het instellen en in stand houden van een Klachtencommissie.

De ethische code is op verzoek in te zien.
Bij klachten kun je je schriftelijk richten tot:
Phoenix Opleidingen TA/NLP
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht
Tel 030 – 271 13 83
Fax 030 – 272 25 47

SCAG
Ik ben aangesloten bij de SCAG een geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.