Therapie Leiden

Soms loop je vast in je leven en kom je er op eigen kracht niet uit. Je voelt je beperkt om het leven in zijn volheid te ervaren. Dit kan zich uiten in diverse klachten of levensvragen waar je niet verder mee komt.

Liefde, intimiteit & seksualiteit

Ervaar je verminderde vitaliteit, futloosheid, dat de stroom in jou ontbreekt? Voel je een verminderd verlangen, of minder of geen zin in seks?

Levensenergie is voor een groot deel opgebouwd uit seksuele energie. Het is dan ook niet uitsluitend bedoeld voor het beleven van de seksualiteit met een partner. Het is veel breder.

In de therapie onderzoeken we waar deze energiestroom bij jou stagneert. Want als er verstoringen zitten in deze natuurlijke stroom, dan zijn er meestal ook problemen in seksualiteit. Meer over liefde & seksualiteit >

Relatietherapie

Jullie zijn op een punt gekomen, dat je zo niet meer verder kunt, jullie hebben steeds dezelfde conflicten en oplossingen, die jullie bedacht hebben werken niet (meer).

In een liefdesrelatie kiezen we elkaar uit op wat we zo leuk vinden van de ander, maar als we dieper kijken komt dit vaak voort uit een onvervulde behoefte uit ons verleden. We hopen onbewust dat onze partner dat oude tekort goedmaakt. In de begeleiding leren jullie je opnieuw te verbinden vanuit autonomie. Meer over relatietherapie >

Seksverslaving

Een seksverslaving heeft meestal niet zoveel met seks te maken. Mijn ervaring als therapeut is, dat seksverslaving meestal een destructieve manier is om met negatieve gedachten en gevoelens om te gaan. De begeleiding richt zich niet op het bedwingen of wegnemen van de seksuele symptomen, maar op de onderliggend problemen als lage eigenwaarde en onvoldoende zelfsturing. Meer over seksverslaving >

Zingeving, levensvragen en spiritualiteit

Er zijn momenten dat je, gedwongen of vrijwillig, een nieuwe richting in je leven zoekt. Je komt op een punt dat je jezelf vragen stelt als: hoe kijk ik terug op mijn leven? Wat is voor mij echt belangrijk? Wie ben ik? waar sta ik voor? Welke keuzes moet ik maken? Hoe ziet mijn toekomst er uit? Meer over zingeving >

Stress en burn-out

Chronische stress kan leiden tot een burn-out. De letterlijke vertaling van een burn-out is opgebrand zijn. Heb je eenmaal een burn-out, dan is even rust nemen niet voldoende. Begeleiding bij Therapie Leiden helpt je om de oorzaken te achterhalen en het herkennen van en anders omgaan met de bronnen van stress. Meer over stress & burn out therapie >

Verlies & rouwverwerking

Je kunt om veel dingen rouwen, er valt zo veel te verliezen in een mensenleven. Een verlies kan zo diep kunnen raken dat je hele wezen schudt. En hoe moet je dan weer verder met jezelf? Soms blijft het rouwproces steken en kom je er zelf, of met je naasten niet uit. Meer over verlies- en rouwverwerking >

Angstklachten

Angst is een normale emotie die meestal een duidelijke functie heeft. Angst voor onbekende of spannende situaties is normaal. Maar het is iets anders wanneer je dagelijks last van angst hebt of als je bang bent zonder reden. Als de angst je leven beheerst, bijvoorbeeld omdat je dingen uit de weg gaat, dan is er reden om hulp te zoeken. Meer over angsttherapie >

Depressie

Een dip of af en toe eens somber zijn maakt deel uit van het leven, maar als je gemoedstoestand gedurende langere tijd somber, neerslachtig en leeg blijft en je kunt nergens meer en zin of energie voor opbrengen, dan is er mogelijk sprake van een depressie. Depressie is de meest voorkomende psychische ziekte. Meer over depressie >