Depressie therapie Leiden

Depressie is meer dan een “Blue Monday” – de somberste dag van het jaar.

Een dip of af en toe eens somber zijn maakt deel uit van het leven, maar als je gemoedstoestand gedurende langere tijd somber, neerslachtig en leeg blijft en je kunt nergens meer en zin of energie voor opbrengen, dan is er mogelijk sprake van een depressie.

Depressie is de meest voorkomende psychische ziekte. Het leven verliest zijn kleur en wordt grijs en koud. Depressies heb je in allerlei vormen en maten, ze kunnen kort en langdurend zijn. Ze kunnen in lichte mate voorkomen, maar ook tot gevoelens van suïcide leiden.

Klachten die je kunt ervaren bij een depressie zijn: weinig energie hebben, vermoeid zijn, besluiteloosheid, veel of juist weinig slapen, concentratieproblemen, te weinig of juist teveel eten, je leeg voelen, nutteloos of schuldig voelen.

De bevrijding van de depressie begint op de bodem van de put. Daar ontstaat het inzicht wat de oorsprong van de depressie is. Alhoewel de oorzaken van een depressie heel verschillend kunnen zijn, lijkt de basis identiek: een ervaring van onvrede die steeds sterker wordt en steeds meer wordt miskend. Mijn ervaring is dat depressie bovendien vaak gaat over ingehouden gevoelens, gevoelens die je niet durft toe te laten of niet durft te voelen.

Depressie zien we wel als de ziekte van ervaren onvermogen om (aspecten van) het leven in de eigen hand te nemen. De wellicht meest belangrijke uitdaging is echter dat je in de loop van de begeleiding leert hoe je je eigen leven zo kan aansturen dat je niet nog een keer tot een depressie vervalt.