Levensenergie is voor een groot deel opgebouwd uit seksuele energie

Therapie intimiteit – seksuele energie – seksualiteit

Ervaar je verminderde vitaliteit, futloosheid, dat de stroom in jou ontbreekt? Voel je een verminderd verlangen, of minder of geen zin in seks? Voel je je onzeker in seksualiteit? Heb je moeite om je te openen voor anderen of je kwetsbaarheid te tonen, moeite om liefde te ontvangen, weinig zelfliefde, bang voor intimiteit, verlatingsangst of bindingsangst?

In de seksuele energie zit passie, liefde en creatieve energie. Ieder mens, van jong tot oud, heeft deze seksuele energie. Levensenergie is voor een groot deel opgebouwd uit seksuele energie. Het is dan ook niet uitsluitend bedoeld voor het beleven van de seksualiteit met een partner. Het is veel breder; seksuele energie is universeel en een onderstroom van het menselijke bestaan. Het is een belangrijke bron voor levensvreugde.

Voor een vitale levens- of seksuele energie is het van belang dat bekken en hart verbonden zijn. Het is de stroom die je verbindt met je essentie. Vanuit dit principe kijken we in de therapie waar de energiestroom bij jou stagneert. Want als er verstoringen zitten in deze natuurlijke stroom, dan zijn er meestal ook problemen in seksualiteit.

Blauwdruk over liefde

De eerste liefdeslessen, die we in ons leven opdoen, zijn de lessen van onze ouders. Als kind heb je twaalf basisbehoeften: aanmoediging, acceptatie, begrip, bevestiging, bewondering, erkenning, geruststelling, goedkeuring, respect, vertrouwen, waardering en zorg. Vanuit deze ‘blauwdruk’ over liefde, waarin we vervuld zijn en ook te kort hebben ervaren, gaan we in ons leven relaties aan.

Vaak reageren we op elkaar vanuit onze oude wonden, die geraakt worden in een relatie. Soms hebben we ze overgenomen van ouders of grootouders en dragen we ze bewust of onbewust met ons mee. Eén van de menselijke karakterstrekken is dat we zoveel mogelijk pijn proberen te vermijden. Zowel fysieke pijn als emotionele pijn zorgt ervoor dat ons lichaam in een kramp raakt en ons bewustzijn samen trekt.

Therapie Leiden biedt therapie in liefde

Het is de grote uitdaging om onze eigen pijn te dragen, in plaats van je pijn door te geven aan een ander. Daarom is het belangrijk dat pijn gevoeld wordt en tot ontlading komt. Lichaamsgerichte therapie neemt de ervaring in het lichaam als uitgangspunt voor het therapeutisch proces. Telkens wordt gekeken hoe het gevoel in het lichaam wordt ervaren. Hierdoor is het lichaam een directe ingang tot een transformatie in het gevoelsleven. Door lichaamsgerichte therapie leer je te ontspannen, meer aanwezig te zijn, intimiteit te ervaren, je sterker te voelen en bewustere keuzes te maken.