Burn-out is vaak een moment in je leven
waarop je meer over jezelf leert

Stress – Burn-out therapie Leiden

Stress is slecht voor je. Maar is dat altijd zo? De waarheid ligt genuanceerder. Stress is bijvoorbeeld goed voor ons concentratievermogen, onze daadkracht, onze prestaties en ons geheugen. Zo leert een kind fietsen doormiddel van een portie stress. Ook blijkt uit onderzoek dat de schade van stress ook afhangt van de mindset in de stressvolle situaties. Als we leren hoe stress kan bijdragen aan een positief resultaat is het niet zo schadelijk voor ons.

Maar stress kan ons ook de afgrond in duwen. Dan worden we bang en bedroefd en raken we overweldigd. Dan lijden onze relaties eronder, onze emoties worden onderdrukt. Dit komt omdat er verschillende soorten stress zijn met andere effecten.

Davidji spreekt over vijf basistypen stress:

Goede stress; kortdurende stress die zich voordoet wanneer we een oorzaak voor stress als een positieve uitdaging beschouwen en niet als een negatief gevaar.

Routinestress; de druk die we elke dag ervaren, thuis, op ons werk. Acute (kortdurende) stress; een onaangename verrassing waar je snel op moet reageren, zoals een lekke band krijgen, of je aansluitende vlucht missen.

Chronische (langdurige) stress: dit is het type stress dat meedogenloos, eindeloos en onvermijdelijk lijkt. Daaronder vallen gebeurtenissen met een lange nawerking en onze pogingen om daarmee om te gaan, zoals bij verlies, dood, carrièreproblemen.

Traumatische stress; een ongeluk, aanval of andere traumatische gebeurtenis kan zo diep ingrijpen dat de fysiologische pijn en emotionele schade ook na de dreiging nog in ons doorwerken.

Langdurige stress is eigenlijk altijd slecht voor je, zelfs als het gaat om onophoudelijke positieve stress. Het is wel van belang, dat er na een periode van stress ook een periode van rust is om het lichaam te laten herstellen.

Als het lichaam langer doorgaat in een stresssituatie zonder voldoende rustmomenten, gaat het teveel aan cortisol aanmaken. Dit stresshormoon zorgt ervoor dat je minder gaat voelen, waardoor je dus ook je grenzen minder voelt. Op zichzelf is dit een prachtig hulpmiddel van de natuur, want als je je in een echt gevaar zou bevinden is het maar goed dat je door kunt gaan zonder al te veel te voelen.

Burn-out:
Chronische stress kan leiden tot een burn-out. De letterlijke vertaling van een burn-out is opgebrand zijn. Als je last hebt van chronische stress is je cortisol spiegel permanent te hoog. Symptomen zijn; een compleet gebrek aan energie, lusteloosheid, piekeren, een lage weerstand, overgevoeligheid, onverschilligheid, onzekerheid en slaapproblemen. Heb je eenmaal een burn-out, dan is even rust nemen niet voldoende. Vaak ben je een flinke periode uit de running en duurt het maanden of soms zelfs jaren voordat je weer volledig aan het werk bent.

Hoe ziet de behandeling van stress, spanning en burn-out eruit?

Stress kun je zien als de manier waarop je reageert wanneer je behoeften niet vervuld worden. Begeleiding bij Therapie Leiden helpt je om de oorzaken te achterhalen en het herkennen van en anders omgaan met de bronnen van stress. Je werkt aan het leren herkennen van signalen van je lichaam, het ontdekken en benoemen van je behoeften en je grenzen. Je werkt ook aan herstel van zowel de lichamelijke als geestelijke draagkracht.

Daardoor kun je je gemakkelijker aanpassen aan stressvolle situaties en tegenslagen, zonder de negatieve lichamelijke en emotionele gevolgen van stress te ervaren. Je leert werk, verplichtingen en ontspanning weer in balans te brengen.

Terugkijkend geven veel cliënten aan dat de burn-out een moment in hun leven was waar zij meer over zichzelf hebben geleerd, over wat écht belangrijk voor hen is en dat ze hun leven op een bewustere manier zijn gaan vormgeven.