Wat is het verschil tussen een psychosociaal therapeut en een psycholoog? Deze vraag word mij regelmatig gesteld, en daarom geef ik hier een korte uitleg om helder te maken wat het verschil is tussen een psycholoog en psychosociaal therapeut.

Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit gevolgd en maakt veelal gebruik van gesprekstherapie.
Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd. Een GZ psycholoog of een psychiater kan ook een DSM- diagnose stellen.

Een psychosociaal therapeut heeft een vierjarige hogere beroepsopleiding gevolgd. In deze therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades bij de cliënt. In de therapie staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal.

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen/therapieën, die ingezet worden waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het probleemoplossend en zelfgenezend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd. Hierdoor zal de veerkracht en kwaliteit van leven van de cliënt toenemen.

Naast achtergrond van opleiding en de vorm van de therapie, is er ook een praktisch verschil tussen een psycholoog en psychosociaal therapeut. De psychologische begeleiding valt onder de basis verzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. In 2017 is het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar van toepassing.

Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering en de hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar. Hierbij een link van de hoogte van de vergoeding: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen.

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico van € 385,- vervalt niet. Heeft u nog vragen, neem gerust contact me me op!